při objednávce nad 2.500 Kč v rámci ČR DOPRAVA ZDARMA

ZAHRADNÍ TERAPIE

(horticultural therapy)

Člověk si v dnešní době stále více uvědomuje pozitivní vliv přírody na jeho zdraví a potřeby. Mnozí z nás v práci na zahradě nachází klid, energii, odpočinek a regulují své síly.

Přímý kontakt s přírodou prokazatelně napo­má­há odbourávání stresu a pocitů úzkosti, zlepšuje schop­nost soustředit se, snižuje krevní tlak, redukuje po­třeb­né dávky analgetik. Kontakt s rostlinami pomáhá aktivovat paměť, pozornost, myšlení, tvořivost, zlepšuje jemnou motoriku, svalovou sílu, povzbuzuje smysly, zvyšuje sebevědomí. Zahrada má tak potenciál sloužit jako mimořádné tera­peutické medium.

Zahradní terapie přirozeně využívá pobyt na zahradě, kontakt s živými rostlinami a zahradní aktivity pro léčbu, rehabilitaci a relaxaci lidí s nejrůznějšími problémy a všech věkových kategorií. Její přínos je jak při fyzické, tak i duševní aktivizaci. Zahradní terapie je formou trávení volného času a má i vzdělávací charakter, učí mimo jiné i např. lásce k přírodě.

Základem zahradní terapie je vztah mezi dvěma živými organismy: člověkem a rostlinou. Rostliny vždy reagují na péči, kterou jim kdokoliv poskytuje. Při pěstování pak lidé zažívají pocity úspěchů, když je rostlina odmění novými listy, květy nebo plody. Zvyšuje se jim sebevědomí a od toho se odvíjí mnoho dalších pozitivních změn v psychice člověka.

Záměrem léčebné zahrady je aktivní zapojení do zahradnických prací nebo pouhé pasivní vnímání. Pasivní forma zahradní terapie probíhá vždy, když má člověk radost z pozorování rostlin. Může to být při odpočívání v zahradě nebo při procházce parkem či pohledem z okna na zeleň. Zahrady mají více výhod, uklidňují mysl, snižují svalové napětí, obnovují v těle přirozené biorytmy, povzbuzují imunitní systém a regenerační procesy. Aktivní forma zahradní terapie využívá práci v zahradě, která je zároveň fyzickým cvičením. Zároveň také snižuje stres a zlepšuje emoční i duševní zdraví či fyzickou zdatnost.

Základním prvkem při tvorbě zahrady pro účely terapie jsou vyvýšené záhony, tzv. mobilní zahrádky, které umožňují lidem na invalidních vozících či nevidomým bližší kontakt s rostlinou. Velkou výhodu ocení i starší lidé, kteří se při práci s rostlinami nemusí ohýbat.

Zahradní terapie v ergo­terapii podporuje oblast běžných denních aktivit práce a pro­duktivní čin­nosti ale také oblast hry a využití vol­ného času. Prostřed­nict­vím za­hrad­ně tera­peu­­tických ak­t­ivit lze cíle­ně působit na svalovou sílu, hybnost, jem­nou mo­to­riku, úcho­py. Práce v za­hra­dě umožňuje řízenou ventilaci frustrace a agresivity.

Zahradní (ergo)terapie je vhodná pro lidi s mentál­ním postižením, pro klienty s různými formami smyslo­vého a fyzického postižení, ale také pro lidi s celou škálou dalších diagnóz. Její socializační potenciál ji předurču­je i pro různé komunitní programy, programy geriatric­kých pracovišť a dokonce i vězeňských zaří­zení.

Byli prokázané příznivé výsledky u duševně nemocných lidí a zahradní terapie se zařadila do všeobecné praxe.

Léčebný účinek zahrady na zdraví člověka je znám již odpradávna. Zahradní terapie jako taková využívá vliv práce v zahradě, ale i samotný pobyt v ní. Možnost pozorovat růst a biorytmy rostlin nám pomáhá uvědomit si svoje vlastní potřeby. Neméně důležitý je vzájemný vztah mezi dvěma živými organismy. Při práci nebo pouhém pobytu v zahradě se člověk uklidní, odpočine si, nabere nové síly, vyjasní si své cíle. Jedná se tak o přirozený návrat k přírodě.

Budeme rádi, když se na nás obrátíte s vašimi dotazy, připomínkami a nápady na zlepšení.